Teşrik Tekbirleri

Sayı : 32 / Ekim 2014, Konu Başlığı : Kutlu Mevsim

Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç bayram gününe ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir.

Bu günlerde oruç tutmak haramdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem:

“Teşrik günleri, yeme, içme ve Aziz, Celîl olan Allah'ı anma günleridir." buyurmuştur. (Müslim, Sıyam, 144)

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa "teşrîk tekbiri" getirmek, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre sünnettir.

Hz. Ömer’in Zilhicce’nin ilk on gününde de tekbir getirdiği, hatta o Mina’da tekbir getirirken halkın da ona iştirak ettiği, çarşı pazarların tekbir sesleriyle inlediği haber verilmiştir.

Teşrik tekbiri şöyle getirilir:

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"

Anlamı: "Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah en yücedir, Allah en yücedir. Hamd Allah'a mahsustur"

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme hadisesine dayanır. İbrahim aleyhisselam gördüğü rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Fakat oğlunu yatırıp bıçağını çaldığı zaman Cebrail aleyhisselam gökten buna bedel olarak bir koç getirir.

Cebrail aleyhisselam; "Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir. İbrahim aleyhisselam; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Kurban edilmeyi bekleyen İsmail aleyhisselam da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.

Teşrîk tekbirleri birçok fakihe göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olan herkese vaciptir. Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir.


Sayı : 32
Büyük Kapak