Yani Sayımız Çıktı ! Aralık, 2014

Sayı : 34 / Aralık 2014, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

İnsanın yeryüzünde yerleşip bir takım imkanlara sahip olması, kendi hakkını savunmaktan aciz mahluklara hükmetmesi, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Hepimiz gün boyunca kendimizden zayıf olanlarla merhamet imtihanından geçiriliyoruz.

Yöneticiler yönetilenlerle, amirler memurlarla, zenginlerle fakirlerle imtihan ediliyor. Erkekler kadınlarla, kadınlar çocuklarla, yaşlılarla, bakıma muhtaç engelliler ve hastalarla sınanıyor… Hatta çocuklar da küçük kardeşleriyle, etraftaki kedilerle, kuşlarla bir eğitim ve imtihan süreci geçiriyor.

Peygamberimiz buyuruyor ki: “Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler.” (Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 16)

Bu hadis- i şerif gözümüzün önüne bir manzara çiziyor; semavatın katları boyunca, ta arşa kadar melekler dizilmişler, bizi seyrediyorlar. Daha da önemlisi Arş-ı Âlâ’nın Rabbi her an bizden haberdar, her yaptığımızı görmekte. Biz kendimizi başıboş zannediyoruz, bize verilen yetki, güç ve imkânlarla istediğimizi yaparız zannediyoruz ama aslında hiç de öyle değil.

Allah dostlarının daima hatırlattığı gibi bir başıboş değiliz, özgür değiliz; bizim Sahibimiz var ve asıl yurdumuza döndüğümüz zaman O’na hesap vereceğiz. Eğer bizi her an gördüğünü unutur, onun yarattığı kullarına zalimce davranırsak bunun hesabını nasıl veririz?

Bizi de Yaratan, bizden zayıf ve aciz durumdaki kulları da yaratan Allah-u Zülcelal, onlara karşı davranışlarımızla bizi imtihan ediyor. Hem sadece onlara zulmetmemekten değil merhamet etmekten de sorumluyuz.

Allah-u Zülcelal bize zayıfların derdine derman olmamızı, onlara şefkatle yaklaşmamızı emrediyor. Eğer onlara merhamet edersek, bize rahmet edileceğini müjdeliyor. Meleklerin bizim için rahmet ve mağfiret dileyeceğini, gönlümüzden geçirdiklerimizi dahi bilen Rabb’ül Âlemîn’in bize rahmetle nazar edeceğini haber veriyor.

Onun rahmetine ne kadar muhtaç olduğumuzu biliyoruz. Öyleyse biz de bizim merhametimize muhtaç olanlara bu duyarlılıkla yaklaşmalı değil miyiz?

Allah cümlemizi merhamet eden ve Rabbinden iki dünyada merhamet gören yumuşak kalpli kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 34
Büyük Kapak