Yeni Sayı: "Gençlik"

Sayı : 72 / Şubat 2018, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Şubat ayında “Hesabı sorulacak nimet; Gençlik,” konusuyla huzurlarınızdayız.

Gençlik, insanın ömrünün en kıymetli, en kabiliyetli dönemi… Bu dönemi iyi değerlendirmek, hayatımızın geri kalanını da iyi değerlendirmeye vesile…

İnsan ilim öğrenecekse bunu en iyi şekilde gençliğinde öğrenir. Herhangi bir iş yapacaksa en güzelini gençliğinde yapabilir.

İnsan gençlik çağında daha tutkulu ve hararetli olur. İlerleyen yaşlarda ise insanın elinde ancak geçmişin acı tatlı hatıraları kalır.

Hem insan gençliğini neyle değerlendirdiyse ahir ömründe onun semerelerine kavuşur. Gençken ilim öğrenen ileri yaşlarında başkalarına öğretecek bir mevkie gelir. Gençlik çağında gücünü kuvvetini hayırlı işlere sarfeden kişi ileri yaşlarda sevilen, sayılan, örnek alınan, itibarlı bir kimse olur; başkalarına da vesile olur. Gençliğinde düzgün bir aile hayatına sahip olup evlatlarını iyi terbiye eden, yaşlılığında onların gününü görür. Gençlikte kendini iyi yetiştiren, ileri yaşlarında başkalarına rehberlik yapar, böylece onların sevaplarından da kendisine hisseler verilir..

Hulasa, insan gençlik sermayesini nasıl değerlendirirse ahretten evvel, yaşlılık çağında bunun kârını elde eder. Ahirette ise derece kazanır ve Allah'ın katında makbul bir kişi olur. Tam tersi olursa da yazık olur.

Ne yazık ki ahir zamanda nefsaniyeti tahrik eden ifsat edici yayınlar gençliği, keyif ve eğlence ile geçirilen bir çağ olarak gösteriyor. Teknoloji çağında dünyaya gelen çocuklar, kendilerini sanal âlemin, sorumluluk yüklemeyen, peşin sevk vaad eden eğlenceleriyle kuşatılmış buluyor. Onlara bu tuzaklara düşmeden gençliğini değerlendirmeyi öğretmek de biz yetişkinlere düşüyor.

Hepimiz evvela ailede, sonra cemiyette gençleri iyi yetiştirme, istidadlarını inkişaf ettirecekleri fırsatlar sunma konusundaki sorumluluğumuzu hatırlamalıyız. Onlara rehberlik yapmayı veya rehberlik yapacak kişilerle tanıştırmayı ihmal etmemeliyiz. Çünkü evlatlarımız bizim ahirette hesaba çekileceğimiz mesuliyetlerimizden biridir. Onlara “Gençliğini nasıl geçirdin?” diye sorulduğu vakit elbette onlar da bizim yakamıza yapışacaklar. Bunu hiç unutmamalıyız.

Rabbimiz bizleri, hem kendi nefsimizi, hem gelecek nesilleri en güzel şekilde terbiye etmeye muvaffak eylesin. Âmin.


Sayı : 72
Büyük Kapak