Yeni Sayı: "Hz. Âişe -R.anha- Annemiz"

Sayı : 70 / Aralık 2017, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

İslami Hayat dergisi, Aralık ayında bir özel sayı ile huzurlarınızda… Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin tertemiz zevcesi, müminlerin annesi, hadis âlimi, İslam fakihlerinin öncülerinden Hz. Âişe validemiz özel sayısı…

Hz. Âişe annemiz, İslam’da kadının mevkiinin ne kadar yüce olduğunu en güzel temsil eden bir örnek. Müslüman bir hanımın hem bir hayat arkadaşı, hem dava yoldaşı olarak kocasının yanında nasıl durması gerektiğinin en güzel örneği…

Hz. Âişe radıyallahu anhâ, Peygamber aleyhisselatu vesselamın, hem dünyadaki vazifesinde yoldaşı, hem ebedi cennette eşi oldu. Gencecik yaşına rağmen çok takvalı, sabırlı ve gayretli davranarak bu mübarek nasibe layık olduğunu gösterdi.

Böylece kadının sadece erkekler için bir zevk metaı olarak yaratılmadığını, pekâlâ bir kadının da zekasıyla, ilmiyle, hizmetiyle önemli vazifeler ifa edebileceğini gösterdi.

Hz. Âişe annemiz bütün bu vazifeleri yerine getirirken erkekleşmedi, yine kadın olarak kaldı. Tevazuuyla, samimiyetiyle, tesettürüyle ve mümince vakarıyla hanımefendiliğini muhafaza etti. Böylece kadının ancak erkekleşerek değer kazanacağını ileri süren zihniyete de en güzel bir cevap oldu.

Bu yüzden biz de onu, “En Sevgilinin En Sevdiği: Hz. Âişe Annemiz…” kapağıyla yad etmek istedik. Çünkü o ilim irfan ile meşgul olmakla kadınlığına sırt çevirmedi, Allah'ın yarattığı cinsiyetini hor görmedi. Böylece sevmenin ve sevilmenin güzelliğini de en derin manasıyla yaşadı…

Bunun bedeli olarak Allah'ın kadında yarattığı, sevme ve sevilme, kıskanma, endişelenme gibi bütün duyguları da yaşadı ve bunlarla baş etmesini bildi. Bu duyguların faziletli olmaya mani olmadığını ama bunlarla nasıl baş edilmesi gerektiğini de göstermiş oldu.

Mümin hanımların payına düşen bütün fedakârlıkları onun hayatında görmek mümkündür. O sevmenin ve sevilmenin bedelini hala ödemekte, çeşitli tartışmalara konu edilmektedir. Biz mümine hanımlar ise onu tartışmıyor, anlıyor, muhabbetle bağrımıza basıyor ve baş tacı ediyoruz.

Allah-u Zülcelâl bizlere onun zühdünden, takvasından, sabrından ve tevazuundan bir hisse almayı nasip eylesin. Amin.


Sayı : 70
Büyük Kapak