Yeni Sayı: "Vicdan"

Sayı : 65 / Temmuz 2017, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Ailede herkesin dergisi İslami Hayat, kadın erkek bütün Müslümanlar için önemli bir hayat düsturunu gündeme getiriyor: “Sana Ne kadar fetva verseler de vicdanına huzursuz veren şeyi yapma.”

İslam dini, insan hayatına ince ve hassas ölçüler getiriyor. İnsanın Rabbine karşı kulluğunda nasıl bir edebe sahip olması gerektiğini öğrettiği gibi, sosyal sahada sahip olması gereken inceliği ve edebi de öğretiyor.

Rabbimiz zaten iç alemimize bu hassasiyete sahip bir vicdan aynası koymuş. Eğer kalbimiz paslanıp katılaşmamışsa yanlış ve kötü bir davranıştan rahatsız oluyor. Günah olduğuna dair apaçık bir hüküm bulunmasa da Allah'ın razı olmayacağı hissi insana huzursuzluk ve endişe veriyor. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buna şöyle işaret buyuruyor:

"Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe etmediğini yap.” (Buharî, Büyü 3; Tirmizî, Kıyâme 60.)

Bunlardan da anlaşılıyor ki, Allah-u Zülcelâl'in açık ve kesin hükümlerinin yanı sıra bazı şüpheli şeyler de vardır ki, samimi bir müminin kalbi bunlardan da rahatsızlık duyar. İşte bu hassasiyeti kaybetmemek için daima kendimizi hesaba çekmemiz ve işimize geleni değil, vicdanımıza uygun geleni yapmaya gayret etmemiz gerekiyor.

Allah-u Teâlâ bizi, gönlü katılaşmış, vicdan hassasiyetini kaybetmiş kimselerden olmaktan muhafaza etsin. Bizi daima kendisini Rabbinin rahmetine layık hale getiren kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 65
Büyük Kapak