Yeni Sayımız Çıktı: "Ashab-ı Kiram'ın İslam Kardeşiliği"

Sayı : 62 / Nisan 2017, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Nisan ayı, Kutlu Doğum neşesinin gönülleri sürura gark ettiği güzel bir bahar ayı… Üç ayların manevi esintisinin ruhlarımızı okşamaya başlaması da ayrı bir huzur kaynağı… İslam aleminin ağır imtihanlardan geçtiği bu zor zamanlarda bu maneviyat mevsiminin yeni bir dirilişe vesile olması için bu sayımızda “Peygamber Efendimizin Asrı saadetinde yaşanan kardeşlik ve muhabbet iklimi,” konusunu kapağımıza taşıdık.

Malum olduğu üzere Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem:

“Birbirlerine acımakta, birbirlerini sevmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte, mü’minlerin tek bir vücut gibi olduklarını görürsün! (Bu vücudun) bir uzvu muzdarip olduğu takdirde, diğer kısımları da uykusuz kalıp ateşler içinde onun ıstırabını duyarlar.” (Müslim, Birr, 66) buyuruyor.

Bugün İslam aleminde bu kardeşlik ahlakına çok büyük ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Dünyaya baktığımız zaman zalimce düzen kuranların, kendi hile ve entrikalarını gizlemek için islamofobi kampanyalarına büyük kaynaklar ayırdığını, İslam’ın terörle yan yana anılması için her fırsatı değerlendirdiğini görüyoruz.

Halbuki yakın bir geçmişte kıtaları zulümle doldurdukları, çıkardıkları savaşlarla milyonlarca insanı katlettikleri herkesin malumudur. Hala dünyada onların zulüm çarkları yüzünden adil bir barış kurulamamakta, huzur tesis edilememektedir. Ancak kendi ektikleri fesat tohumlarından çıkan facialar için de yine kukla olarak kullandıkları cahil kişileri bahane ederek yine İslam’ı hedef gösteriyorlar.

Bizlerin bu karalama kampanyalarına verebileceğimiz en güzel cevap ise kendi içimizde birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunu ihya etmektir. Hem bunu başardığımız zaman birlikten aldığımız kuvvetle üzerimizde oynanan bütün oyunları def edecek güce ulaşacağız, inşallah.

Allah-u Zülcelâl Kuran-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

“Allah, kendi yolunda bir binanın kerpiçleri gibi kenetlenip saf bağlayarak savaşanları sever.” (Saff, 4)

Allah Azimüşşan bir kulu severse artık Allah'ın kudreti o kul ile beraber olur. Allah'ın kudreti karşısında hiçbir mahlukun gücü ve kuvvetinin bahsi edilemez. Yeter ki biz Allah'ın sevgi ve rahmetini üzerimize celb edecek kardeşçe bir ahlaka sahip olalım. O zaman bir bakarız ki düşmanların birlikleri bozulmuş, hileleri tersine dönmüş ve kalplerine korku çökmüş…

Allah-u Zülcelâl Ümmet-i Muhammed’e hidayet ve rahmet eylesin, kalplerimizi telif etsin ve rızasına uygun ibadet ve hizmetlerle bizi bir araya getirsin. Amin.


Sayı : 62
Büyük Kapak