Yeni Sayımız Çıktı: "Edep"

Sayı : 67 / Eylül 2017, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Ailede herkesin dergisi İslami Hayat, bu sayısında kadın erkek bütün Müslümanlar için önemli bir hayat düsturu olan edeb ve hayâ konusunu gündeme getiriyor.

Allah-u Zülcelâl kullarından hayatın her alanında, bütün ilişkilerinde güzel ve ince davranışlar istiyor. İnsanın Rabbine karşı kulluğunda da, diğer kullarıyla ilişkilerinde de bir edebe sahip olması gerektiğini öğretiyor. Bilhassa mümine hanımların en ufak bir lekeden ve incinmeden dahi muhafaza olması için kendisini nasıl koruması gerektiğine dair incelikli ölçüler koyuyor.

Zamanımızda batıdan gelen bozuk fikirler gençlerimizi fazlasıyla etkiliyor. Medyada hakim olan görüntü ve yapımlar, nefsaniyeti kışkırtmayı, haya damarını çatlatmayı hedefliyor. Bu ifsad edici telkinlere karşı bizim de Allah'ın emrettiği edeb kuralarını hatırlatarak gündemde tutmamız gerekiyor.

Ayet-i kerimelerde Rabbimiz, giyim kuşamımıza, hal hareketlerimize hatta konuşma sırasında ciddi tavır takınmamıza dair emir ve tavsiyelerde bulunarak, bu konuda edebe riayetkar olmayı emrediyor. Bütün bu İlahi emir ve nehiylerden anlıyoruz ki, Rabbimiz Müslümanların birbirlerine karşı edebli, fırsat kollayanlara karşı da izzetli, şerefli ve vakur olmalarını istiyor.

İşte bu sayımızda müminleri, bilhassa mümine hanımları Allah'a layık tertemiz, edebli, zarif ve hürmete layık bir hale getiren edeb kurallarını ele almaya çalışacağız.

Allah-u Teâlâ bizi, birbirine karşı gerektiği gibi hürmetle ve edeble davranan ve kendisini Rabbinin rahmetine layık hale getiren kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 67
Büyük Kapak