Yeni Sayımız Çıktı: "Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol"

Sayı : 50 / Nisan 2016, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

İslami hayat dergisi, kulluk yolculuğumuzun her safhasında rehber yazılarla ailemizdeki herkese hitap etmeye devam ediyor. Nisan sayımızda da birbirinden önemli iki konuyu gündeme getiriyoruz. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle ele aldığımız ilk konu: “Peygamber efendimizi anlamanın önemi.”

Bizler Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi seviyoruz. Sevmeliyiz de… Ayet-i kerimede Rabbimiz: “Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha sevgilidir.” (Ahzab, 6) buyurarak O’nu sevmemizin önemine işaret ediyor. Ancak hakiki sevginin de O’nu anlamaktan, ümmeti hakkındaki endişelerini hissedip gereği gibi davranmaktan geçtiğini unutmamalıyız.

Bizler, Efendimiz aleyhisselatu vesselamın, “Beni Hûd, suresi ve benzerleri (Vâkıa, Mürselât Sûreleri) ihtiyarlattı.” (Tirmizî, Tefsir 57) demesine vesile olan; “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Seninle beraber tövbe edenler de dosdoğru olsunlar… ” (Hûd, 112) ayetini ne kadar anlıyoruz? Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın endişelerini anlayıp, Allah'ın emrettiği gibi mustakim olabiliyor muyuz?

Evet, dünya hayatı elimize ancak bir sefer geçecek çok kıymetli bir sermayedir. Yarın pişman olmak için çok geç olacak. Ömrümüzün çoğunu gafletle tükettik ve halen de tam olarak değerlendirmekten aciziz. Ama hiç değilse Üç Aylar ve kandil geceleri, bizi bu gafletten biraz olsun uyandırmalı. Bu sebeple ikinci konumuz da, “Seydamızın Üç Aylar hakkındaki sohbetleri” hakkında olacak. Bu üç ayların, kulluk hayatımızda tazelenmeye vesile olması ümit ve temennisiyle…

Allah-u Teâlâ bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayrılmayan, samimi ve gayretli kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 50
Büyük Kapak