Yeni Sayımız Çıktı: Öfkesini Yenen Gerçek Pehlivanlar

Sayı : 41 / Temmuz 2015, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Allah-u Zülcelal bizleri yoktan var edip, yaratılışımıza çeşitli duygular koymuş. Bu duyguların her birinin bir hikmeti de var. Ancak bizler duygularımızı kışkırtan çeşitli durumlarla karşı karşıya kaldığımız zaman, onları yaratılış hikmetine pek uygun olmayan şekilde kullanıyoruz. Kışkırtılmaya en elverişli duygularımızın başında ise öfke ve hiddet duygusu geliyor.

Allah-u Zülcelâl öfkeyi kontrol etmeyi üstün ahlak özellikleri arasında sayarak şöyle methediyor:

"Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever." (Âl-i İmrân; 134)

Hem şahsî, hem ailevî, hem de toplum hayatımızda, en büyük hatalara yol açan öfke duygusunu kontrol edebilmemiz çok önem taşıyor. Çünkü öfke ve hiddet, aile içi geçim ve münasebetlerde, çocuk yetiştirmede, öfkeyi kontrol etmek çok büyük önem taşırken, hiddetin kontrolünü kaybetmek geri getirilmesi mümkün olmayan çok büyük kayıplara sebep olabiliyor.

Bu sebeple, “Ailede herkesin dergisi” sloganıyla yola çıkan İslamî hayat dergisi olarak bu sayımızda aile huzuru için önem taşıyan bu konuyu gündeme getirmeye karar verdik.

Peygamberlerin ahlakında önemli bir yere sahip olan hiddeti kontrol edebilme meziyeti, her çağda olduğu gibi günümüzde de önemini koruyor. Elbette kızmayan insan olmaz. Hatta tepkisiz, duyarsız bir insan olmak makbul de değildir. Ancak neye, ne kadar ve nasıl bir üslupla tepki göstermemiz gerektiği çok önemlidir.

Hadis kaynaklarımızdan Taberanî’de, hilmin, yani çabuk kızmamak, affedici olmak hususunda Peygamber efendimizden şöyle bir hadis naklediliyor; “Halim insan neredeyse Peygamber olacaktı.”

Hem kâmil bir Müslüman olmamızda, hem aile saadetimizde önemli bir yere sahip olan bu meziyeti kazanmaya vesile olmayı umuyoruz.

Allah-u Teâlâ bizi bütün hislerini doğru yerde ve doğru şekilde yönlendirebilen, üstün ahlaka sahip kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 41
Büyük Kapak