Yeni Sayımız Çıktı: "Gönülleri Birleştiren Allah Dostları"

Sayı : 55 / Eylül 2016, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

İslami Hayat dergisi, bilindiği üzere Allah dostu Rabbani âlimlerden, bilhassa Sadatlarımızdan aldığı feyz ile, insana, kainata, hayata ve her şeye tasavvuf irfanıyla bakmayı esas alan bir çizgiye sahip olmuştur. Bu sayımızda ise içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde Allah dostlarının ruhlarımıza mayaladığı birlik ve beraberliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu gündeme getirmek istedik.

Ülkemiz her devirde olduğu gibi yine İslam coğrafyasındaki felaketlerden kaçıp kapılarımıza sığınan mazlumlara kucak açmaktadır. Bunun neticesinde bir kısım sosyal meseleler ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında ülkemiz çok farklı etnisite ve mezhebin bir arada yaşadığı bir İslam toprağıdır. Bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz mesele, bütün bu farklı toplum kesimlerinin kardeşçe işbirliği yaparak meselelerini çözmesi ve ümmeti yeniden ayağa kaldırmasıdır.

İnsan esas olarak ahsen-i takvim yani en güzel kıvam ve üstünlüğe sahip özelliklerde yaratılmıştır. Ancak bu dünyada mahpus kaldığı nefis kuyusu yüzünden de esfel-i safiline, yani aşağıların en aşağısına yuvarlanmıştır. İnsanın özünde saklı olan yüksek duygular ve istidadların inkişafı ancak nefislerin terbiyesi kalplerin tasfiyesi ile mümkündür. Bunun için ise fertler ve toplum olarak Allah dostlarının sohbet ve nasihatleriyle uyanıp, himmet ve feyzleriyle arınmaya ihtiyacımız vardır. Aramızdaki nefsani husumetlerin çözülüp kardeşler olmamız da ancak bu şekilde mümkün olacaktır.

Yüceler yücesi Rabbimiz, Ashab-ı kiramı zor imtihanlarla, büyük fedakârlıklarla eğitip yetiştirirken, İslam yolundaki bunca hizmetlerine rağmen, zikrullah konusunda en ufak bir gevşeme göstermemeleri konusunda şöyle ikaz buyurmuştur:
“İmân edenlerin Allah’ı zikretme ve O’ndan inen Kur’ân sebebiyle kalblerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi?” (Hadîd, 16)

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabını gündüzleri o kadar ağır vazifeleri olduğu halde gece ibadetine ve zikre teşvik etmiştir. Çünkü zikrullah kalpte imanın istikrar bulup iyice yerleşmesi ve azaların da istikamet üzere sebata ermesi için şarttır.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasçıları olan Allah dostu alimler de günümüzde kalplerimize aynı tedaviyi uygulamaktadır. Bilhassa günümüz şartlarında malayani, gaflet ve dalalet çengelleri ile daha fazla kuşatıldığımız için zikrullah kalkanına çok daha fazla muhtacız. Bu sebeple Allah'ın zikrinin anahtarı olan Allah dostlarının sevgisine de çok daha fazla ihtiyacımız vardır.

Allah-u Teâlâ kalplerimizi Allah'ın sevgisiyle ve Allah'ın sevgisini kazanmaya vesile olan sevgilerle meşgul etsin; sevmediği şeylerin sevgisinden uzaklaştırsın. Âmin.


Sayı : 55
Büyük Kapak