Yeni Sayımız Çıktı: "Mümin Erkekler ve Kadınlar Birbirlerinin Velisidir"

Sayı : 46 / Aralık 2015, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Allah-u Zülcelâl, İslam dinini hem erkekler hem kadınlar için bir hidayet vesilesi olarak göndermiş. Bu dinin tatbikinde ise müminlerin birbirine dost olmasını, zor işlerde birbirine desteklemesini ve işbirliği içinde hareket etmesini emretmiş.

Peygamber efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde İslam toplumunu, “ (Tuğlaları ve sütunları) birbirini tutan, birbirine kuvvet veren binaya” (Buharî, Mezalim,5; Salat,88) benzetmektedir.

Müslümanların hep birlikte İslam binasını yükseltmeleri için, evvela mümin erkekler ve mümin kadınların birbirine omuz vermesi çok önemlidir. Allah-u Zülcelâl bu hakikate işaretle; “Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin velîleridirler. Allah'ın emrettiği güzel şeyleri emrederler, Allah'ın sevmediği şeylerden de birbirlerini alıkoyarlar…” (Tevbe; 71) buyurmaktadır.

Günümüzde aileler kurulurken dünyevi arzu ve menfaatler ön planda tutulmakta ve eşlerin ahiret yoldaşı olduğu unutulabilmektedir. Evlenme çağında eşini seçerken güzelliği, zenginliği, tahsili, maaşı, kariyeri önceleyen kişiler daha sonra eşinin manevi durumundan şikâyet edebilmektedir.

Evlilik iki insanın bir araya gelince ben olmayı bir yana bırakıp “biz” olmasıdır. Kaçınılmaz bir şekilde her aile, başlangıçta yapılan tercihler ile şekillenen bir kimliğe, kişiliğe sahiptir. Mesela bazı evlilikler adeta bir şirket gibidir; sırf gelir gider tabloları üzerine yani ekonomik hesaplar doğrultusunda kurulmuştur. Bazılarında asıl hedef dünyadan zevk almaktır. Bazı eşler öfkeli oldukları kişilere karşı kinlenmekte birbirlerini destekler. Müminler ise evliliklerinde “Birlikte Allah'a güzel bir kul olmayı” hedeflemelidir.

Elbette kişinin ibadet hayatını sürdürmesinde, dini hüküm ve hassasiyetlere riayet etmesinde eşiyle aynı hayat görüşüne sahip olması çok önemlidir. Eğer eşlerin her ikisi de Allah'ın rızasını ve ahiret hazırlığını önceliyorsa aralarında güzel bir görev paylaşımı ile birbirlerine yardımcı olurlar.

Allah-u Zülcelâl de bunu emretmekte; "İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın ve Allah'tan korkun." (Mâide, 2) buyurmaktadır.

Allah-u Teâlâ bizi hayatının her sahasında Kendi rızası için yardımlaşan kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 46
Büyük Kapak