Yeni Sayımız Çıktı: Çocuklarımızın Sabır Eğitimi

Sayı : 43 / Eylül 2015, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

İnsanlık tarihi boyunca pek çok toplumda ortaya çıkmış bir manzara vardır; ne zaman maddi refah arttı, imkânlar çoğaldıysa bunu nefislerin azgınlaşması ve ahlaki bir çöküntü takip etmiştir. İçinde bulunduğumuz ahir zaman, teknolojinin de gelişmesiyle beraber maddi refah ve ahlaki çöküntünün en uç noktalara geldiği dönemdir. Bu çağda yeni nesillere eski değerlerin önemini kavratmak zorlaşmıştır.

Gerçekten de bugünün çocuk ve gençlerine sabrın ne kadar değerli bir fazilet olduğunu öğretmek, bilhassa sabra alıştırmak çok büyük bir çaba gerektirmektedir. Çünkü küçük yaşlardan itibaren çocuklar hazza ve hıza alışmaktadır.

Hâlbuki dinimizin bizden istediği vazifeler, hep nefse zor gelen, sabır isteyen işlerdir. Bilhassa olgun ahlak sahibi insan olmak için kötülük işlememeye ve iyilikler üzerinde sebat etmeye sabırlı olmak gerekmektedir. Nefse karşı sabır, dünyanın çelmelerine karşı sabır, musibetlere karşı sabır… Öyleyse çocuklarımızı bu çağın şartları içinde iyi bir Müslüman olarak yetiştirmek için sabırlı bir kişilikle donatmamız gerekmektedir.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Evladınıza ikram edin, onları edepli, terbiyeli yetiştirin!” (İbn Mâce, Edeb, 3)

Çocukların içinde bulunduğumuz bu çağın fitne ve imtihanlarına karşı hazırlıklı yetişmesi için nefsin arzularına karşı biraz mücadeleci, çevre şartlarına karşı dirençli, vazifelerini yapmakta azimli ve zoruna giden hal ve durumlara karşı sabırlı olması gerekmektedir.

Bu sayımızı evlatlarımızı sabırlı birer insan olarak yetiştirmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğini incelemeye ayırdık. Allah-u Teâlâ bizi ve evlatlarımızı sabrı kuşanmış kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 43
Büyük Kapak