Yeni Sayımız Çıktı: "Rabia’tül Adeviyye"

Sayı : 51 / Mayıs 2016, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

Üç ayların bereketli ikliminde evlerinize misafir olan İslami Hayat dergisi bu sayıda Rabia’tül Adeviyye’nin dillere destan olan İlahi aşkını gündeme getiriyor. İmanı, ihlası, zühdü ve çileli hayatıyla Rabia’tül adevyye bütün dünyada İlahi aşkın bir sembolü olmuştur.

Allah-u Zülcelal insanoğluna çok büyük bir sevme kabiliyeti vermiş. Bilhassa kalbi daha yumuşak olan kadınlar, sevgi, samimiyet ve ihlas kahramanlarıdır. Ne yazık ki günümüzde maddiyatçılığın ağır baskısı altındaki ruhlar bu gerçeği unutmuştur.

Günümüzde kadın denilince akla, kendi bedenini şehvet tuzağında yem yaparak nefsine mağlup bir kurban bulan ve onu nefsani arzularının kölesi yapan son derece hesapçı, duygusuz bir varlık akla gelmektedir.

Çağımız insanı, bilhassa kadınlar, sevmeye, kendini feda edercesine aşık olmaya korkar hale gelmiştir. Elbette bunun sebebi mecazi aşklarda kendini tüketenlerin içler acısı sonudur. Layık olmayana duyulan sevginin insanı hüsrana sürüklemesi kaçınılmazdır.

Öte yandan kadının öz yapısı, gönül dolusu sevmekle, samimi duygularla bağlanıp, kendi varlığını feda etmeye eğilimlidir. Böylesine büyük bir aşkta kendi nefsani varlığını eritip yok eden bir aşık, aşkıyla arınır ve yücelir. Elbette kişiyi arındıracak ve yüceltecek aşk ancak Hakiki Aşk, yani Aşk-ı İlahi olabilir.

Gönül dolusu sevgiye layık olan ancak o gönlü Yaratan ve onda sevgi duygusu var eden olabilir. İnsanı nedamete sürüklemeyecek yegane sevgi O’dur.

Aşık Mevlasının sevgisinde, sevginin hakikî güzelliğini bulur. Allah sevgisi insanın yüreğini doldurunca insan, her şeyi layık olduğu ölçüde ve sadece Yaratanın hatırına sever.

Rabia’tül Adeviyyenin sevgisi işte böyle bir sevgidir. O Mevlasının sevgisinde tamamen erimiş ve benliğini unutmuştur. Ne dünyada, ne ahirette, Allah'tan başka arzuladığı bir şey kalmamıştır.

Arzu ve heveslerin insanları sel misali sürüklediği bir çağda Rabia’tül Adeviyyenin aşkını ne kadar anlayabiliriz bilmiyoruz ama buna çok ihtiyacımız olduğu kesin.

Allah-u Teâlâ bize, Rabia gibi olamasak bile ondan bir ilham alan kullardan olmayı nasip eylesin. Âmin.


Sayı : 51
Büyük Kapak