Zalimlere Meyletmeyin!

Sayı : 22 / Aralık 2013, Konu Başlığı : Lamelif

Yine bir yılbaşı geliyor. Her yıl olduğu gibi yine İslami şuura sahip herkes Yılbaşı kutlamalarının İslam’da yeri olmadığını söyleyecek. Kimileri o geceyi alternatif bir şeylerle geçirecek, kimileri hiç ilgi göstermemeyi seçecek. Ancak benim dikkatimi başka şeyler çekti, ben biraz onları konuşmak istiyorum.

Yılbaşı kutlamaları bizim hayatımıza, devlet eliyle sokuldu. Halkın böyle bir adeti yokken TRT’de yayınlanan programlarla ve okullarda tertiplenen eğlencelerle hayatımıza girdi.

Bir kere şunu unutmamak lazım, ferdi olarak biz ne yaparsak yapalım, devletin iradesiyle topluma mal edilen bir uygulamayı ortadan kaldırmamız mümkün değil. Bir şirket, bir dernek veya bir gazete değil elbette bu, devlet halkını istediği gibi şekillendirebiliyor. Zaten siyasetin anlamı da bu sanırım.

Anadolu’nun mutedil dindar insanların oylarıyla iktidar olmuş mevcut iktidar partisinin belediyeleri de doğrusu bu konuda icraatlarıyla şaşkınlık vermekteler.

Biliyorum, çoğu büyükşehir belediyeleri en pahalı sanatçılara o gece için dünya kadar para verecek ve onlara açık havada konserler verdirecekler. Kendilerine oy veren yığınlar ise mahzun bir şekilde kenardan olup bitenleri seyredecekler. Ama kimse buna itiraz edemeyecek.

Birçok genç o gece belki hayatında ilk defa içki içecek. Günahlar ve toplumu çökerten bütün çirkinlikler alabildiğine sergilenecek. Vergilerimizden toplanan bu paraların bu gibi gayri ahlakî işlerde harcanmasına hiç de günlümüz razı değil. Hem bu gece kutlamaları yeryüzünde şu anda kuvvetli bir şekilde muktedir olan zalimlerle beraber olmak anlamına gelmez mi?

Zaten yılbaşı kutlamaları, Hıristiyanlığa da sonradan girmiş, Kuzey Avrupa’nın pagan kültürünün bir parçası. Çağımızda ise tamamıyla kapitalizmin çarklarına adeta grez yağı gibi işleniyor. Bu gecenin hazırlığı için birileri alışveriş yaparken, birileri sarhoş olup kendinden geçerken başka bir yerde ensesi şişman adamlar paracıklarını sayacak ve sırıtacaktır.

Dikkat ederseniz, bu büyük sermaye sahiplerinin çoğu, İslam dünyasının ekonomisini sömüren, yoksul Afrika’nın ve Asya’nın kanını emen Allah düşmanlarıdır. Esasında bu geceyi kutlayanlarla beraber olmak, zulüm çarklarının aynı şekilde dönmesine alet olmak ve yardım etmek anlamına da gelir. Hâlbuki Rabbimiz bize "Zalimlere biraz bile olsa meyletmeyiniz, yoksa size ateş dokunur" (Hud, 113) diye seslenmektedir.

90 yıldır bu halkın inanç değerleriyle alay etmiş ve her türlü gayri İslamiliği teşvik etmiş olanların kalıntısı olan bu pis ve necaset adetlerin hayatımızdan çıkmasını istiyorsak bir şeyler yapmamız lazım. Bu yapılacaklar arasında en önemlisi siyasilerin kendi tebaalarının değer yargılarına olan saygısıyla mümkün olacaktır. Ferdi anlamda yapacağınız tebliğ irşat uyarı veya her neyse hiç biri siyasi iradenin yapacağını yapamaz. Bunu böyle bilmeliyiz.


Sayı : 22
Büyük Kapak