Zulüm Eken Terör Biçer

Sayı : 46 / Aralık 2015, Konu Başlığı : Medya Gündem

Fransa’da terör saldırıları peş peşe yaşandı ve 130’dan fazla Fransız vatandaşı öldü. Ölen masum insanlar için biz de üzüldük ne de olsa âdemoğlu ve şu anda savaş halinde olmadığımız insanlar. Fakat bir olayı gerçek anlamda analiz etmek isterseniz onun sebep ve sonuçlarına da bakmanız lazım. Hatta işi o noktaya getiren tarihi hadiseleri de unutmamak lazım.

Yakın tarihe baktığınızda Fransa’nın sicili oldukça bozuktur. Onlar kuzey Afrika’da ne kadar kan döktüler. Müslüman Tuarek kabilesinin soylu evlatlarını diri diri kumlara gömdüler, Mağrib’in masumiyetini kirlettiler.

1994’te Ruanda’da Fransız askerlerinin kuşatmasında ve güya güvenlik bölgesinde tam 900,000 Tutsi kabilesi mensubu, demir çubuklarla kameralar karşısında katledildi. Fransızlar bunu bilerek yaptırdılar.

Suriye’de işledikleri cinayetlerin haddi hesabı yok, bunları burada uzun uzun anlatacak değiliz. Hatta “Suriye” ismini dahi koyarken kendilerince bir “Süryani” devletini İslam âleminin kalbinin ortasında kurduklarını düşündüler.

Halepçe’ye atılan sinir gazlarını Saddam Hüseyin’e veren de Fransa’ydı. Ve o cinayetlerin tümünde Fransa’nın parmağı var.

Batının istila ve kan politikaları elbette bir gün onlara geri dönecekti. Bu bumerang gibidir. Kimsenin ahı kimseye kalmaz. Ziya paşanın değişiyle, “Zâlim yine bir zulme giriftâr olur âhir / Elbet olur ev yıkanın hânesi vîrân.”

Zaten bu IŞID denilen örgüt de onların eseridir. Tüm Avrupa’da yeni yetişen Müslüman nesil, istenmeyen ilan edildi, bu gençler ötekileştirildi ve onlar vatandaşı oldukları Avrupa’ya aidiyet kazanmadılar. Avrupa adeta IŞID örgütü aracılığıyla o gençlerin Ortadoğu batağına çekilerek orada yok edilmesi için yoğun çaba gösterdi.

Her gün Batının paralarıyla ve silahlarıyla Ortadoğu’da cinayetler işlenir ama körelmiş dünyanın vicdanı bu acıyı hissetmez. Şimdi kendi kalplerinde, en güzel şehirlerinde bombalar patlıyor ve tüm dünya tepkili. Onlar dünyanın efendileri. Afganistan’da hastaneyi bombalarlar ama sadece “Pardon” derler, “Yanlış oldu,” o kadar, kimse duymaz o insanların acısını.

Ama dünya değişti, insanlar artık eskisi gibi ucuz kandırılamıyor. Hümanizma şarkılarıyla insanları kandıran kravatlı vampirlerin sonu yakındır inşallah.


Sayı : 46
Büyük Kapak