Metin Karabaşoğlu


En Büyük Nimet: Kur’an-ı Kerim

Bu yazı 06 Ağustos 2012 tarihinde yazılmıştır ve Kur'anî Tefekkür kategorisindedir.

Rahmâniyetin en birinci delili, Kur’ân’dır. Zira, rahmâniyetin delili olan başka bütün nimetler Kur’ân ile tanınıp bilinmektedir. ... (Devamını Okuyun)


Peygamberimizin Bineğinin Terkisinde…

Bu yazı 22 Haziran 2012 tarihinde yazılmıştır ve Kur'anî Tefekkür kategorisindedir.

Bizlere ‘en güzel örnek’ aleyhissalâtu vesselam, genç sahabilerinden birine nasihatta bulunurken, seyahat veya gezinti gibi göze ve gönüle hoş gelen bir zemini tercih etmektedir. ... (Devamını Okuyun)


Hazmedilmeyen İlim…

Bu yazı 25 Mayıs 2012 tarihinde yazılmıştır ve Kur'anî Tefekkür kategorisindedir.

Ahir zamanda bir zümre zuhur edecek; onlar, Kur’ân’ı okuyor ve yaratılmışların en hayırlısının (a.s.m.) sözünü söylüyor oldukları halde, imanları gırtlaklarından öteye geçmeyecektir. ... (Devamını Okuyun)


Peygamber'in Gençleri

Bu yazı 25 Nisan 2012 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Modern zamanlarda ‘sorun’la algılamaya şartlandırılmış olduğumuz gençler Asr-ı Saadette ‘soru’ları sayesinde hakkı kabul ve hakikati tasdik bakımından yaşı daha ileri olanlara açık bir fark atmış insanlar olarak çıkıyor karşımıza. Kureyş’in yaşça daha büyük olanları veya makamca daha önde gelenleri, En Güzel İsimlerin sahibi Rabbü’l-âlemînden gelen ... (Devamını Okuyun)


Ailenin Yeniden Keşfi İçin

Bu yazı 02 Nisan 2012 tarihinde yazılmıştır ve Kur'anî Tefekkür kategorisindedir.

İnsan, modern komünal ideolojilerin iddia ettiği şekilde öncelikle topluma karşı sorumlu veya modern bireyci ideolojilerin iddia ettiği şekilde herkese karşı sorumsuz değildir. İnsan, yaratılmışlığı itibarıyla, öncelikle ve her daim, Yaratıcısına karşı sorumludur. ‘Bir erkek ve bir dişiden yaratılmışlığı’ dolayısıyla da, ailesine, anne-babasına karşı sorum ... (Devamını Okuyun)


  • 1
Bu Sayı