Mustafa Asım Küçükaşçı


Ezan Okuyan Bir Gençlik

Bu yazı 13 Şubat 2018 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Boru üretmeyi, çan üretmeyi, hoparlör veya radyo cihazı üretmeyi değil, insan üretmeyi!.. Güzel sesli, talim-tecvid bilir, makamlardan anlar ve en az minare sayısınca insan yetiştirmek!.. ... (Devamını Okuyun)


Gönül Tazyiki

Bu yazı 11 Ocak 2018 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Her hastalık bizi sıhhatin sona ermesi yani ölümle korkutur ve terbiye eder. Zarurî bir “tefekkür-i mevt”tir her hastalık. ... (Devamını Okuyun)


Şifâ Âyetleri

Bu yazı 13 Aralık 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Her hastalık bizi sıhhatin sona ermesi yani ölümle korkutur ve terbiye eder. Zarurî bir “tefekkür-i mevt”tir her hastalık. ... (Devamını Okuyun)


Rabbinizden Size İndirilene Tâbî Olun!

Bu yazı 17 Kasım 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Mekke ve Medine dönemleri arasındaki fark gibi bir durum var ortada. Dilim varmıyor fakat müslümanların dâvâsına münafıkça yaklaşan insanlar var. Dîni tamamen inkâr sökmeyince, altını oyma, içini boşaltma taktikleri devreye girdi maalesef. ... (Devamını Okuyun)


Net Bir Hadis Anlayışı

Bu yazı 09 Ekim 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Sünnet hüccettir. Yani Allah Rasûlü’nün kavli ve tatbikatı dînimizde delildir. Bu husus Kur’ân ile sâbittir. ... (Devamını Okuyun)


Cennet Aroması

Bu yazı 16 Eylül 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

17 Aralık’tan 15 Temmuz’a yaşanan ve hâlen devam eden malûm süreç, tarîkat-cemaat tarzı yapılara büyük zarar verdi. Çünkü bütün cemaatlere, “Bunlar da mı potansiyel bir FETÖ?” gölgesi düşürüldü. ... (Devamını Okuyun)


Bir Lisan Bir İnsan...

Bu yazı 18 Ağustos 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Bir insanın eğitilmesinden ilk hedef; onun entelektüel, şuurlu, kültürlü, medenî, münevver bir insan olmasıdır. ... (Devamını Okuyun)


Sen Nasıl İstersen Yâ Rabbî!..

Bu yazı 17 Temmuz 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Fetvâ, dîni zorlaştırmamalıdır. Allâh’ın verdiği ruhsatı, kuldan saklamamalıdır. Fakat azîmet ve takvâ, daha iyisini, daha kalitelisini, daha sevaplısını aramanın yolu da, kapısı da açıktır. ... (Devamını Okuyun)


Kur’ân Okumaktan Gaye

Bu yazı 29 Haziran 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Allah Rasûlü, okudu Kur’ân’ı... Gece okudu gündüz okudu. İçinden okudu, cehrî okudu... Tebliğ için okudu, tesellî için okudu fakat hep okudu, okuttu. ... (Devamını Okuyun)


Yunus’la Beraber Bir Bahar Günü

Bu yazı 09 Mayıs 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Kalp ki odundan beterdir çoğu kez. Odun yontulur da, kalbi, o kaypak ve dönek uzvu bir hizaya getirmek kolay mı? Ne kesere gelir, ne baltaya!.. ... (Devamını Okuyun)


Rağbet Mevsimi

Bu yazı 12 Nisan 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Peygamber Efendimiz, şükredici bir kul olmaya çok istekli... Secde mahallini ıslatacak, ayakları şişecek derecede namaz kılmaya istekli... ... (Devamını Okuyun)


Gidiş İyiye mi Kötüye mi?

Bu yazı 09 Mart 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Geçtiğimiz asırda, böyle okumuş-yazmış kesim, din ve inancı sadece mutaassıp köylülerde kalan, zamanla silinip gidecek bir eski zaman modası zannediyorlardı. Fakat öyle olmadı. ... (Devamını Okuyun)


İçimizdeki Orman

Bu yazı 09 Şubat 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Lisan alimleri, kitaplarında, haset kelimesinin kalbe yapışmış kan emen keneden geldiğini kaydederler. Her huyu bir hayvana benzetirsek hased de keneye benziyor sanki. ... (Devamını Okuyun)


Tedâvül...

Bu yazı 12 Ocak 2017 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Tarih hep şöyle bir döngü imiş: “Zor zamanlar güçlü insanları ortaya çıkarır. Güçlü insanlar, iyi ve rahat zamanlar meydana getirir. Rahat zamanlar, zayıf insanların yetişmesine sebebiyet verir. Zayıf insanlar da zor zamanlara yol açar.” ... (Devamını Okuyun)


Naatlerle Mevlit Kandili

Bu yazı 20 Aralık 2016 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Zemzem kuyusuna taş dolduranlar, Hazret-i İbrahim’in Kâbesine de put doldurmuşlardı. Hazret-i İsmail’in çocukları birbirleriyle didişmekten, Nemrud’u, Firavun’u unutmuşlardı. ... (Devamını Okuyun)


Takva Kalptedir

Bu yazı 14 Kasım 2016 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Rabbimiz’in kelâmı Kur'ân-ı Kerim; takvâ ile kalbi yan yana zikrediyor. Takvâyı daha ziyade gözle görülmeyen gayba ait bir mefhum olarak kalbimize nakșediyor. ... (Devamını Okuyun)


Üç Mânâsıyla Âyet...

Bu yazı 24 Ağustos 2016 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Âyetleri okumak îmânımıza kuvvet. Yakînimize destek. Onları okudukça Cenâb-ı Hak ile konuşma mûcizesini yaşarız. Âyetler O’na arz-ı hâllerimiz, dilekçelerimiz, duâlarımız olur. ... (Devamını Okuyun)


Zehirli İlâçlar ve Şifâlı Sancılar

Bu yazı 11 Temmuz 2016 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Sancı, bütün çilesine rağmen bir müjdedir. Doğumlar sancılarla başlar. Fikir sancısı çeken de, çare doğumuna ulaşacak olduğu için sevinmelidir. ... (Devamını Okuyun)


Tefekkür Hırsızları

Bu yazı 20 Haziran 2016 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Hz. İbrahim, Rabbine, “nasıl dirilttiğini“ sormuştu. Rabbinin; “İnanmıyor musun?”suâline, “kalbim tatmin olsun diye” cevabını verdi ve kınanmadı.(Bakara; 260) ... (Devamını Okuyun)


Gönül Zenginliği, Göz Tokluğu...

Bu yazı 12 Mayıs 2016 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

İstiğnâ, tok gözlülük demek. Kökünde ganî kelimesi var. Ganî zengin demek, fakat mânâsının kökü ‘ihtiyaçsız’ demektir. Bu mânâsıyla esmâ-i hüsnâdandır. ... (Devamını Okuyun)


Bu Sayı