Mustafa Asım Küçükaşçı


“Size Emredildiği Gibi”

Bu yazı 28 Nisan 2016 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Meşrebe, yetiştirilme tarzına, toplum anlayışına uygun değil, “emre uygun istikamet.” İlâhî talimatlara göre yaşamak. ... (Devamını Okuyun)


Ne Biriktiriyoruz?

Bu yazı 21 Mart 2016 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Deliler, bu dünyada akıllılara ara sıra mesaj versinler diye yaratılmışlardı. ... (Devamını Okuyun)


Nefsin Programlama Dili

Bu yazı 18 Şubat 2016 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Beyin saniyede bilmem ne kadar işlem yapabilen devâsâ bir bilgisayar. Bu zekâsıyla temayüz eden varlık, neden ahiret hususunda bu gafleti sergiler? ... (Devamını Okuyun)


Yeniden Keşfedilen Tahayyül Kuvvetimiz

Bu yazı 01 Şubat 2016 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Bir yönetici, toplum önünde başarılı bir konuşma yaptığını defalarca tahayyül ediyor ve sonunda başarılı netice elde ediyor ... (Devamını Okuyun)


“Namaz Kıl(a)mıyor musun?”

Bu yazı 16 Aralık 2015 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Tarihte Mus’ab’lar zengin annelerini, Habbab’lar, Bilâl’ler, zâlim efendilerini terk ettiler, ama namazı terk etmediler. ... (Devamını Okuyun)


Dünyanın Suyu Isınırken

Bu yazı 28 Kasım 2015 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Batılılar para/petrol vs. kazanmak için sadece Müslüman öldürmüyorlar, daha çok kazanmak için; kuşları, böcekleri, balıkları, ağaçları da öldürüyorlar. ... (Devamını Okuyun)


Yâ Fâtıma! Ailenin İşlerini Yap!..

Bu yazı 17 Ekim 2015 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

“El benim değil, Fâtıma Anamızın eli...” Fâtıma Annemizin eli, gayret eden, çalışan, ailesine hizmet etmekten şeref duyan bir eldir. ... (Devamını Okuyun)


Kur’an-ı Kerim’in Lisanında “Aklı Kullanmak”

Bu yazı 14 Eylül 2015 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Kur’ân-ı Kerim, önceki kitaplar gibi hâfızalardan silinip tahrife uğramaktan muhafaza edilmiş. Fakat tevil tahrifatı bir imtihan olarak duruyor. ... (Devamını Okuyun)


Yeryüzünde Hakkın Şahidi Yegâne Din: İslam

Bu yazı 17 Ağustos 2015 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

İslâm, hakkın ve hakikatin yegâne şahidi olarak kalmış vaziyette. Bâtıla bâtıl diyebilen, hakka hak diyebilen, sapığa sapık diyebilen yegâne mutlak hakikat ölçüsü... ... (Devamını Okuyun)


Can Çekişen Üç Can...

Bu yazı 15 Haziran 2015 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Son davranışları dahî, kardeşleri için feragat ve fedâkârlık olan bu yiğitler, şehâdet şerbetini yudumladılar, şimdi Rableri katında daha ne nimetlerle rızıklanmaktalar... ... (Devamını Okuyun)


Dertli Bir Baba: LOKMAN -aleyhisselâm-

Bu yazı 14 Mayıs 2015 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Gençlikte düşülecek bir yanlışın, bütün bir ömrü berbat edecek; “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz...” hadîsinin işaretiyle, son nefesi de bedbaht ederek, ebedî ufku karartacak bir tohum olabileceğini gençliğe de ebeveynlere de anlatmak şart... ... (Devamını Okuyun)


Hâdiselere Farklı Bir Bakış...

Bu yazı 19 Mart 2015 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Peygamberimizin(s.a.v) başından geçen haller ve geçirdiği devreler de, Müslümanların kıyamete kadar yaşayacaklarının bir şifresi, bir fihristi olabilir mi? ... (Devamını Okuyun)


Merhamet Kanadı

Bu yazı 12 Aralık 2014 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Tevazu, benliği yenmek, nefsi bertaraf etmektir. Merhamet ise, kendin dışındakileri düşünmek, onlar için üzülmek, harekete geçmek, acımak, rahmet saçmak. ... (Devamını Okuyun)


O’na yaklaşmaya vesileler ara...

Bu yazı 10 Ekim 2014 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Uzak düşen insandır. Cenâb-ı Hak ise yakındır kullarına, hem de şah damarından daha yakın. ... (Devamını Okuyun)


Öğrensinler Diye Değil İğrensinler Diye

Bu yazı 10 Eylül 2014 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Bilinçlendirmeye gidiyorsunuz, fakat sadece bilgilendiriyorsunuz, meraklandırıyorsunuz, reklâm ediyorsunuz çünkü. Kötüye kötü, gâvura gâvur, pisliğe pislik, çirkine çirkin, ölüme ölüm, fecaate fecaat demekte korkaklaştığımız için bu sonuç. ... (Devamını Okuyun)


Orucu İkrâm Eden Hudâ'ya Şükür

Bu yazı 04 Temmuz 2014 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Cenâb-ı Hak, bütün insanlığa nimet verse de aslında sadece “şükredenler”e kıymet veriyor. Şeytan kıymetliyi kıymetsizden ayırmaktaki tahrik edici kötü adam rolünü, “kapmış.” ... (Devamını Okuyun)


*El-Câru Kable’d-Dâr...

Bu yazı 07 Haziran 2014 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Biz batı ülkeleri gibi, sınıflara ayrılmamışlığımızla iftihar ederdik. Çünkü şehir anlayışımız ekonomik anlayışa göre dilimlenmezdi. ... (Devamını Okuyun)


Kalıptan Kalbe…

Bu yazı 07 Mayıs 2014 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Belâgat ve fasâhatiyle meşhur olan Arap kavminde hatipler, şairler bugünün medya canbazları gibiydiler. ... (Devamını Okuyun)


Paralel Evren Değil, Çakma (Sahte) Gayb Âlemi...

Bu yazı 19 Nisan 2014 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Cahiliye çağında eline çürümüş kemikleri almış ufalayan küstah bir müşrik; “İnsanı bu hâle geldikten sonra kim diriltecekmiş!” diye sırıtıyor, etrafındakiler de kahkahayı basıyorlardı. “Onu ilk kez kim yarattıysa O!..” cevabındaki hakikat, bu kahkahalarla boğulmaya çalışılıyordu. ... (Devamını Okuyun)


İllâ Sadakat!

Bu yazı 10 Mart 2014 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Sadakat; doğruluğuna kalben inandığımız gerçeklerin arkasında sapasağlam durmaktır. ... (Devamını Okuyun)


Bu Sayı