Mustafa Asım Küçükaşçı


Fasıklıkla Münâfıklık Arasında...

Bu yazı 11 Şubat 2014 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

İnsanların ayıplarını kusurlarını araştırmamalı, ifşâ etmemeli... Setretmeli. Setretmemeli, seyretmemeli de. Vazgeçirmek için bir şeyler yapmalı. ... (Devamını Okuyun)


Temizlik: İnsan Olmak

Bu yazı 28 Ocak 2014 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

İbadet için abdest almak, âdeta insana mecburen bağlı olduğu cismaniyetinin hükmî kirlerini giderip, onu melekleştirecek, ruhanileştirecek bir çözümdür ... (Devamını Okuyun)


İmtihan Toplumu

Bu yazı 19 Aralık 2013 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Herkes dindarlığı nisbetinde, imtihan şartlarındaki zarurî eşitsizliği gidermeye, zimmetindekilere mütevâzı, cömert ve merhametli davranmaya çalışmalıdır. ... (Devamını Okuyun)


İşlerin Düzelmesi İçin...

Bu yazı 16 Kasım 2013 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Kazançtan esas gaye, infâkın ve merhametin sponsoru olmaktır. Bunlar olmayınca, bir müddet sonra, îmanı hapsettiğiniz cami bile yıkılır da tamir edeni bulunmaz! ... (Devamını Okuyun)


Temiz Kâğıdı

Bu yazı 04 Ekim 2013 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Ondaki, anneden doğduğu günkü gibi günahsızlığa dönüş müjdesi, kimilerimizi gizli bir duyguya sevk ediyor: “Günahtan vazgeçmese de bir temiz kâğıdı çıkarıvermek!” ... (Devamını Okuyun)


İstikbâl Vaat Eden Bir Eğitim

Bu yazı 14 Eylül 2013 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

İnsan daima gelecek ile ilgili kandırılmıştır. Meçhulü olan ve daima merak edip durduğu gelecek hakkında kandırılmaya müsait olmuştur. ... (Devamını Okuyun)


İsrafın Mazereti “Kalite”

Bu yazı 12 Ağustos 2013 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Dünyayı bir hasat vakti bilsek, gelip geçici günler olarak telâkki edebilsek, ondaki eksiğe gediğe çok fazla odaklanmazdık. ... (Devamını Okuyun)


Şimdi Hepimiz İçin İhyâ Zamanı...

Bu yazı 04 Temmuz 2013 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Şimdi restorasyon zamanı... Farkında mısınız, her yerde bir restorasyon heyecanı var. İktisattaki istikrar mı itikattaki düzeliş mi bunda sebep bilmiyoruz, fakat Osmanlı’dan, Selçuklu’dan kalma eserler her yerde restore ediliyor. Restorasyon ecnebî bir kelime, ne desek yerine? Tamir hafif kalıyor, inşa desek “aslına uygun yeniden inşa” demek lâzım. O da uzun. ... (Devamını Okuyun)


Kıyameti Koparan Kopuşlar

Bu yazı 17 Haziran 2013 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Misafire ikramı, “Halilullah sünneti” bilir, Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kimsenin boynunun borcu sayardık. ... (Devamını Okuyun)


İncitmemekten İncinmemeye

Bu yazı 07 Mayıs 2013 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

İncinmek bir hak imiş, hassâsiyetin bir icabı imiş gibi geliyor fakat tasavvufun son dersi incinmemek... ... (Devamını Okuyun)


Hanımlar, Ev ve Kısıtlanmak Üzerine

Bu yazı 16 Nisan 2013 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Hocasından-talebesine hanımlara mahsus üniversiteler, hastaneler, kütüphaneler, laboratuvarlar hayal değildir. ... (Devamını Okuyun)


Hiç Sarhoş Olmadığınıza Emin misiniz?

Bu yazı 14 Mart 2013 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

İçkinin kötülüklere sevk eden, iyiliklere karşı yavaşlatan bir yapısı vardır. ... (Devamını Okuyun)


Özgül Ağırlık

Bu yazı 18 Şubat 2013 tarihinde yazılmıştır ve Delikanlıca kategorisindedir.

Rüzgâr, kilolarca da olsa pamuğu sürükler götürür. Fakat demir, ağır basar... ... (Devamını Okuyun)


Çevremizdeki Herkes Bir Hızır...

Bu yazı 25 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır ve Delikanlıca kategorisindedir.

Hızır aleyhisselâm yaka kartıyla gezmez. Her geçeni Hızır bilelim diye, en beklenmedik tebdillerle aramızda… ... (Devamını Okuyun)


O Diyar Bir Başka... Ramazan’da Bambaşka...

Bu yazı 15 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır ve Kapak kategorisindedir.

Cihanın mânen en bereketli bahçesi Medine-i Münevvere’nin, en mukaddes vâdisi Mekke-i Mükerreme’nin en mübârek zamanı Ramazan... ... (Devamını Okuyun)


Âkıbet Muttakîlerindir

Bu yazı 15 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır ve Şahsiyet Gelişimi kategorisindedir.

Kıyamete yakın olan, son devirdeki âhirzaman ümmetinin “Peygamberin sünnetini elde tutmalarına” büyük mükâfat vaad edilmiştir. ... (Devamını Okuyun)


KÜÇÜK SİNEK

Bu yazı 01 Kasım 2012 tarihinde yazılmıştır ve Şiir kategorisindedir.

KÜÇÜK SİNEK ... (Devamını Okuyun)


Selâmete Çıkmak İçin...

Bu yazı 06 Eylül 2012 tarihinde yazılmıştır ve İrfan Mektebi kategorisindedir.

Nezleyi tedavi için gidilen hastanede verem kapmak misali, okulun nâmüsait şartları verdiğinden fazlasını alıyor. ... (Devamını Okuyun)


“Üç Gününüz Kaldı!”

Bu yazı 05 Kasım 2015 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Geçmişin, onca uçmuş gitmiş takvim yaprağının muhasebesini üç günde tutmak kolay mı? ... (Devamını Okuyun)


İstanbul’un Yedi Tepesine: Yedi Medeniyet Mührü

Bu yazı 25 Mayıs 2012 tarihinde yazılmıştır ve Medeniyet Ufukları kategorisindedir.

İstanbul yedi tepe üzerine kurulmuştur. Bizim ecdadımız; “İstanbul elbette fetholunacaktır.” işaret ve beşaretiyle fethettiği İstanbul’u, sadece ele geçirmekle kalmamış; onun tenine de rûhuna da kendi mâneviyâtını sindirmiştir. Neticesinde İstanbul’un, seyyahları, ressamları ve bugün fotoğrafçıları cezbeden, «mâbedlerin attığı bir imza» şeklindeki meşhur ... (Devamını Okuyun)


Bu Sayı