Seyda Muhammed Konyevi


En Hayırlı Kadın

Bu yazı 10 Kasım 2016 tarihinde yazılmıştır ve Sünnetin Gölgesinde kategorisindedir.

Eğer eşler birbirlerine karşı anlayışlı ve yumuşak davranıyorsa, demek ki Allah-u Zülcelal onlara hayır kapılarını açmıştır. ... (Devamını Okuyun)


Nefsimizden Hiçbir Zaman Razı Olmayalım

Bu yazı 05 Kasım 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

“Dünya rahattır, ne sorgu var, ne cevap var,” diye kendimizi gevşek bırakmak yanlıştır. Böyle davranırsak, ahirette perişan olacağız o zaman. ... (Devamını Okuyun)


Azaların Afetlerinden Sakınalım

Bu yazı 31 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Bir kimsenin kalbi mezmum olan bütün sıfatlardan arınıp da güzel sıfatlarla süslendiği zaman, o kimsenin bütün niyetleri hayır üzerine olur. ... (Devamını Okuyun)


Annelerin Çocuklarına Karşı Vazifeleri

Bu yazı 22 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Çocuk Eğitimi kategorisindedir.

“Çocuklarımızın salih olması için Rabbimizden yardım istemek, güzel ahlaklı yetişmeye istidatlı evlat talep etmek lazımdır.” (Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri) ... (Devamını Okuyun)


Allah'a Tevekkül

Bu yazı 22 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh vefatına yakın hasta yatağına düştüğünde Hz. Osman radıyallahu anh onu ziyaret etti ... (Devamını Okuyun)


‘Ben Daha Gencim…’

Bu yazı 22 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Allah-u Zülcelâl ayet-i kerime de buyuruyor: “Ey iman edenler, Allah’tan korkun. Herkes, yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.” (Haşr; 18) ... (Devamını Okuyun)


Allah'ın Cemalini Seyretmek…

Bu yazı 13 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Rivayete göre Allah-u Zülcelâl cennette meleklerine: “Dostlarıma yemek verin,” buyurur. Bunun üzerine ortaya türlü türlü yiyecekler getirilir. Cennetlikler bu yiyeceklerin her lokmasında farklı bir lezzet bulurlar. ... (Devamını Okuyun)


“Güzel Bir Hayat…”

Bu yazı 10 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri bir sohbetinde şöyle buyuruyor: “Allah-u Zülcelâl kullarına, dünyada nasıl amel ederlerse razı olacağını, nasıl iş yaparlarsa gazap edeceğini, nasıl yaşarlarsa kıyamet gününde güzel bir hayatlarının olacağını, Peygamberleri vasıtasıyla beyan etmiştir. Allah azze ve celle buyuruyor: “Erkek olsun, kadın olsun, mümin olarak kim a ... (Devamını Okuyun)


Seyda Konyevî Hz.'nin Sohbetlerinde Hanım Evliyalar

Bu yazı 06 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Evliyalarla beraber olmayan, onların bakışından, nazarından geçmeyen kimse manen, ahlaken bozulmaya mahkûmdur. ... (Devamını Okuyun)


Anne Babaya İyilik

Bu yazı 06 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır ve Saadethane kategorisindedir.

Anne babamız, bizim dünyaya gelmemiz ve yetişip kendi başına yaşayacak hale gelmemiz için en büyük fedakârlığı yapmış olan kişilerdir. ... (Devamını Okuyun)


Şeytan İnsanı Ateşe Davet Ediyor

Bu yazı 05 Eylül 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Ne kadar amelimiz, niyetimiz varsa Allah-u Zülcelâl onları biliyor, hepsini kıyamet gününde yüzümüze vuracaktır. ... (Devamını Okuyun)


Kalbimizde Allah-u Zülcelâl’in Sevgisi En Büyük Olsun

Bu yazı 05 Ağustos 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Müminler cennete giderken suçlular yakalanır, onlardan ayrılırlar. İşte o kişilerden olmamamız için dünyada gayret göstermemiz lazımdır. ... (Devamını Okuyun)


Allah'a Verdiğimiz Sözü Tutalım

Bu yazı 11 Temmuz 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Biz dünya hayatının çok fazla bir zaman olduğunu zannettiğimiz için, bu düşünce sebebiyle günah yapıyoruz ve hayırlarda gevşek davranıyoruz. Hâlbuki dünya zamanı çok az bir zamandır. ... (Devamını Okuyun)


Oruçla İlgili Fetvalar

Bu yazı 20 Haziran 2016 tarihinde yazılmıştır ve Sünnetin Gölgesinde kategorisindedir.

Hanefi ve Şafii mezhebine göre, senenin bütün aylarında oruç tutmaktan aciz olan, çok yaşlı erkek ve kadınların oruç tutmamaları caizdir. ... (Devamını Okuyun)


Salih Amellerimizi Allah'ın Nimeti Bilelim

Bu yazı 08 Haziran 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Biz dünya hayatının çok fazla bir zaman olduğunu zannettiğimiz için, bu düşünce sebebiyle günah yapıyoruz ve hayırlarda gevşek davranıyoruz. Hâlbuki dünya zamanı çok az bir zamandır. ... (Devamını Okuyun)


Yalnız Allah'tan Yardım İsteyelim

Bu yazı 05 Mayıs 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Başımıza bir sıkıntı geldiği zaman da ancak O azze ve celle def edebilir, bizi bundan kurtarabilir, O’ndan başka kimse bir şey yapamaz. ... (Devamını Okuyun)


Allah'ın Dosdoğru Yolundan Ayrılmayalım

Bu yazı 11 Nisan 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Yerler gökler ağaçlar, taşlar, toprak, kendi azalarımız, bizim üzerimize şahitlik yapacaktır. Nasıl kendimizi kurtarabiliriz? ... (Devamını Okuyun)


Tesettürün Hükmü Nedir?

Bu yazı 12 Mart 2016 tarihinde yazılmıştır ve Sünnetin Gölgesinde kategorisindedir.

Tesettür emri bütün mümin hanımlar için farzdır. Örtünmek farz olduğuna göre farzı terk etmek de haramdır. ... (Devamını Okuyun)


Selim Bir Kalple Gelen Kıyamet Gününde Aziz Olacaktır

Bu yazı 09 Mart 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Selim bir kalple, Allah-u Zülcelâl’in muhabbeti, aşkı ile yanan bir kalple Allah'ın huzuruna varmak bir kişi için selametlidir, menfaatlidir. ... (Devamını Okuyun)


Seher Vaktinin Kıymetini Bilelim

Bu yazı 12 Şubat 2016 tarihinde yazılmıştır ve Gönül Sohbeti kategorisindedir.

Allah Azimüşşan, seher vaktinde istiğfarda bulunan bu kimselerin, sabırlı, sadakatli ve amel-i salih işleyen kişiler olduğunu beyan etmiştir. ... (Devamını Okuyun)


Bu Sayı