Sümeyya Turan


Hz. Âişe Annemize…

Bu yazı 12 Aralık 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Seninle bildik Peygamberimizi Senden öğrendik O’nun pâk sünnetini Fıkhı, hadisi, akaidi… ... (Devamını Okuyun)


Mala Mahkûm Olmamak

Bu yazı 13 Kasım 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

“Dünya malını elden çıkarmak değil, kalbi dünya sevgisinden arındırmak”. İşte dünyalık konusunda bütün mesele budur. Ne dünya malını tamamen terk ne de dünya malını tapış… ... (Devamını Okuyun)


İnsan ve İmtihan…

Bu yazı 10 Ekim 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Mü’min, bir imtihanı aştıkça onun ardından daha ağır bir imtihanla karşılaşır. Son imtihan, son nefestedir. Ne mutlu o son nefesi, imtihanı kazanarak verenlere! ... (Devamını Okuyun)


Önce Edeb Yahu!

Bu yazı 15 Eylül 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Sünnet-i Seniyeye tabi olmakta başkalarının önünden giden tasavvuf ehli de edebi çok önemsemiş, “Önce edep yahu!” sözü dergâhlarda güzelim hat yazıları ile levha olmuştur. ... (Devamını Okuyun)


Basiretli Ebeveynler Olmak…

Bu yazı 14 Ağustos 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Bu karmaşık çağda, batılın hak giysisine büründüğü bu zor zamanda sıratı-ı müstakimden ayrılmayan, dosdoğru yol üzerine hayat kuran bir evlat yetiştirmek… ... (Devamını Okuyun)


Surdaki Delik: Kuşkulu Hâller

Bu yazı 14 Temmuz 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Dışarıdaki düşman şeytan, içerideki düşman nefisle bir olur, surun deliğinden içeriye adım adım ve sinsice sirayet etmeye çalışır. ... (Devamını Okuyun)


Bereketli Bir Tatil Geçirmek…

Bu yazı 14 Haziran 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Mü’minin çalışması kadar dinlenmesi de inandıklarına uygundur. Çalışmanın esasları olduğu gibi dinlenmenin de esasları vardır. ... (Devamını Okuyun)


Ramazan’da Gülümsemeye Hazır Olmak…

Bu yazı 08 Mayıs 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Kalplerin Allah-u Zülcelâl korkusuyla dolup taşması, rahmetin bolluğu, hataların affı, Allah-u Zülcelâl’in övgüsünü kazanmak… Her biri mü’min için ayrı bir mutluluk sebebidir. ... (Devamını Okuyun)


Sahabenin Kardeşliğinden Bugünün Arkadaşlığına

Bu yazı 14 Nisan 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Allah hepsinden razı olsun… Mekke’de onlar yan yana idiler, ırk, renk, sınıf farkı gözetmeden birbirlerine sahip çıkıyorlardı. ... (Devamını Okuyun)


Üçaylar’a Ailece Girmek…

Bu yazı 10 Mart 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Üçaylar’ın içine yayılmış olan mübarek geceler, bu program için işaret taşları ve yolu açan birer fırsat kapısı olacaktır. ... (Devamını Okuyun)


İyilikleri Yutan Ateş: Haset

Bu yazı 13 Şubat 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Allah-u Zülcelâl’ın kerem okyanusunda üstünlükler tükenmez. O üstünlükler başkasına da kâfi, bize de kâfidir. ... (Devamını Okuyun)


Mü’min, Kardeşi İçin İyilik İster

Bu yazı 09 Ocak 2017 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Mü’minlerin kardeşliği biyolojik kardeşlikten ötedir, iman etmekle hâsıl olur. İman eden herkes, bu kardeşlik dairesi içinde yer alır. ... (Devamını Okuyun)


Kader Konusunda İtikad Mezheplerinin Görüşleri

Bu yazı 20 Aralık 2016 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Ehl-i Sünnet uleması ise kader konusunun çok irdelenmesini hoş görmemiş, bu konuda Mutezile ve Cebriyye’de olduğu gibi bir sapma gördüklerinde konuya el atmışlardır. ... (Devamını Okuyun)


Mü’minin Sığınağı Takva

Bu yazı 18 Kasım 2016 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Takva hayatını hep ilahi rızaya uygun amellerle doldurup hayatının hiçbir an ve mekânında ilahi rızaya uygun olmayan amele yer bırakmamaktır. ... (Devamını Okuyun)


Haramı seyretmek Harama Alıştırır

Bu yazı 16 Ağustos 2016 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Allah Azimüşşan, seher vaktinde istiğfarda bulunan bu kimselerin, sabırlı, sadakatli ve amel-i salih işleyen kişiler olduğunu beyan etmiştir. ... (Devamını Okuyun)


Planlı Bir Gaflet Hali

Bu yazı 11 Temmuz 2016 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Modernizmin etkisi altındaki geniş bir kitle, hâlâ tatili bir tür “kendini her tür kayıttan kurtarıp salma, kendini kurallardan azade yaşam akışına bırakma” gibi görüyor. ... (Devamını Okuyun)


İnsanlık Tarihine Geçen Büyük Kadınlar

Bu yazı 12 Mayıs 2016 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Allah-u Zülcelâl’ın veliye kulu kadınlar, değişim konusunda doğru tercihler yaparak insanlık tarihine geçmişler, insanlığın öncüleri arasında yer almışlardır. ... (Devamını Okuyun)


Fedakârlığın Öncüsü: Hz. Muhammed Mustafa -s.a.v-

Bu yazı 28 Nisan 2016 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Resulullah aleyhissalatu vesselam, henüz peygamberlik vazifesi almadan, Mekke’de bir çocuk ve bir genç iken yüce bir ahlak üzerindeydi. ... (Devamını Okuyun)


Şeytandan Sakınırken Dostlarının Tuzağına Düşmek

Bu yazı 14 Mart 2016 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

İnsanın şahsiyet yapısı, yalıtılmış değil, geçirgendir. Bir ortamda bulunduğunda o ortama bazı nitelikler kazandırırken aynı zamanda oradan bir şeyler alır. ... (Devamını Okuyun)


Suçlu Hâkim Kürsüsünde Olur mu?

Bu yazı 20 Şubat 2016 tarihinde yazılmıştır ve Tefekkür kategorisindedir.

Çağın insanını saptıranlar, ona “Hüküm senindir” diyorlar; kendi hakkındaki her tür kararı kendin verirsin diye aşılıyorlar. ... (Devamını Okuyun)


Bu Sayı